SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

Vi i Espira Bjørgene ønsker at barna skal få en best mulig overgang fra barnehage til skole. Gjennom hele det siste året i barnehagen jobber vi bevisst og målrettet mot at barna skal begynne på skolen. Vi har Skolespiragrupper en til to ganger pr. uke. De barna som skal begynne på skolen samles og har aktiviteter, utflukter og turer sammen.

Vi har jevnlig kontakt med skolene, barna får komme på besøk og lærerne kommer av og til på besøk til oss. Dette for å styrke vennskap mellom barna som skal gå på samme skole, for å gi dem ekstra utfordringer og for å legge til rette for skoleforberedende aktiviteter. Vi jobber da ut i fra en overordnet plan i samarbeid med alle de andre barnehagene og skolene i Haugesund.

Vi avslutter barnehageåret med en felles tur for alle som skal begynne på skolen.

Personvern og cookies