Rocketroll

Rocketroll er en avdeling for barn i aldersgruppen 3-6 år. Det er 25 barn som går på Rocketroll. Noen av disse går delt og til daglig er vi 24 barn. Vi holder til i første etasje sammen med Sjarmtroll, og vi har den største avdelingen i barnehagen.

Vi legger vekt på at barna skal ha det trygt og godt i barnehagen. Sosial kompetanse er noe vi jobber jevnlig med – Det handler om å mestre samspill med andre.

Vi bruker nærmiljøet og naturen rundt barnehagen aktivt. Når vi er på tur er det barna som bestemmer tempoet og det viktige for oss er at barna får en god turopplevelse.

Hver mandag og onsdag har vi Skolespiragruppe. En dag i uka har vi varmmat hvorav 3 av 4 måltider består av fisk.

Personvern og cookies