Miljøfyrtårn

Espira Bjørgene er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vi har en rekke omfattende krav til driften.  Så som godt system for HMS arbeid, kontroll på innkjøp og material bruk, miljømerkede produkter, gode rutiner for avfallshåndtering og – reduksjon, og vi tenker energisparing. De ansatte blir oppfordret til å sykle, gå, reise kollektivt eller kameratkjøring for å skåne miljøet. Vi sorterer alt avfall slik at vi får minst mulig restavfall.

Barnehagen har et bredt pedagogisk opplegg når det gjelder barns forhold til natur og miljø. Gjennom turer, lek, fabulering og pedagogiske opplegg i naturen ønsker vi å oppnå at barna får en grunnleggende respekt for naturen og ser verdien i å verne om den. Vi har miljøuke en gang i året.

Personvern og cookies