Godt språkmiljø

I Espira Bjørgene arbeider vi aktivt med språket i hverdagen. Gjennom samtaler, høytlesing, fortelling, sang, lek med språk, dikt, rim og regler vil vi legge til rette for et godt språkmiljø.

Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av barnehage hverdagen (Rammeplan). Barna utvikler språket når vi snakker sammen, forteller hverandre his-torier, vitser, gåter og når vi leser. Barna utvikler også språket i gjennom lek, spill og følelser.

En rekke barn har et annet språk en norsk og lærer norsk som sitt andre språk i barnehagen. Barnehagen må støtte barnets bruk av morsmål og samtidig arbeide aktivt med å fremme barnas norskspråklige kompetanse.

Vi bruker flere hjelpemidler så som «Språkposer», «Snakkepakken» m.m.

Personvern og cookies